Детский сад №5 "Алтын Балалык" Ысык-Атинский район

О нас

(Эта страница для русской версии сайта)

Бала бакчанын тарыхы

2000-жылдын август айында ачылган. Негизги багыт эстетика болгон. Бала бакчанын астында гитарада, фортепианодо ойноо сабактары ѳтүлгѳн музыкалык студия түзүлгѳн. Бала бакчанын окуу-тарбия комплекси статусунда 2000-жылдын 15-июнунан бери иштеп келе жатат. Бала бакчан эки тилдүү, окутуунун параллелдүү тилдери менен жалпы мектептик конференциясында кабыл алынган Уставдын негизинде жана мектептин ѳнүгүшүнүн концепциясына ылайык иш алып барат.  МГ ОТКнын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, баланын укуктарынын Конвенциясынын, Кыргыз Республикасынын “Билим жѳнүндѳ” мыйзамынын негизинде жүргүзүлѳт жана баланын жеке жѳндѳмдүүлүктѳрүн жана талаптарын эске алуу менен билим берүүнүн диний эмес мүнѳздүүлүгүнүн, демократиялуулуктун, ачыктыктын, жалпы адамзаттын баалуулуктарынын приоритетинин принциптерине туура келет.

 

Эмблема

О нас

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета