Детский сад №5 "Алтын Балалык" Ысык-Атинский район

Гордимся

ЭЛИНА АБАЙ КЫЗЫ 1 (ru)
САГЫНДЫК БАЛТАБАЕВ 1 (ru)
ЭЛИНА АБАЙ КЫЗЫ 2 (ru)
САГЫНДЫК БАЛТАБАЕВ 2 (ru)
ЭЛИНА АБАЙ КЫЗЫ 3 (ru)
САГЫНДЫК БАЛТАБАЕВ 3 (ru)
ЭЛИНА АБАЙ КЫЗЫ 4 (ru)